JEODİJİTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİ MADENCİLİK İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunduğu 2012-1-TR1-LEO2-38037 no‘lu Yer-Gözlem Teknolojileri ve Toplumsal Fayda Alanları Leonardo Da Vinci Hareketlilik projesi hibe almaya hak kazanmış ve 17 Şubat 2013 - 13 Nisan 2013 tarihleri arasında başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Projenin yurtiçi ortakları;

 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Merkezi
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Petrol Jeofizikçileri Derneği

Projenin daha verimli olabilmesi amacıyla Türkiye’de Jeodijital Firması Genel Müdür Dr. Hayati Koyuncu tarafından Yer gözlem teknolojileri ve Toplumsal Fayda Alanları konulu bilgilendirme semineri de düzenlenmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve kurum ziyaretleri :

 • DLR (GERMAN AEROSPACE CENTER) ALMAN HAVA VE UZAY MERKEZİ
 • GEOPHSİCAL SERVİCES LMT
 • SATELLİTE GEODETİC OBSERVATORY
 • KOZMİK GÖZLEM EVİ
 • GEOLOGİCAL EXPLORİTİON AND ENVİRONMENTAL RESEARCH SERVİCES
 • BVK HOLDİNG ZRT. ( FKF)
 • SZEİZMOLOGİAİA OBSZERVATORIUM Seismological Measurements & Data Processing
 • MAGYAR FOLDTANİ ES GEOFİZİKAİ İNTEZET
 • DEUTSCHES MUSEUM (ALMAN MÜZESİ)
 • SEMİNER- AB’DE TOPLUMSAL DÜZEN VE SOSYAL YAPI LOCHBACH WASSERWERK
 • ENEX POWER GERMANY GMBH
 • GERETSRİED-GELTİNG JEOTERMAL GMBH
 • REGİERUNG VON SCHWABEN HÜKÜMETİ
 • BAVYERA BESLENME, TARIM VE ORMANCILIK BAKANLIĞI
 • EAC EUROPEAN ASTRONAUT CENTRE,
 • RWE POWER AG
 • RUHR MÜZESİ, ZOLLVEREİN
 • ZENTUM FÜR WASSER UND UMWELTFORSCHUNG UNİVERSİTÄT DUİSBURG-ESSEN
 • DMT AM TECHNOLOGİEPARK
 • EFTAS FERNERKUNDUNG TECHNOLOGİETRANSFER GMBH
 • GEOCART GMBH
 • RAG AKTİENGESELLSCHAFT

Katılımcılarımız, Yer-Gözlem uygulamalarında GPS,GMSS sistemlerinin nasıl kullanıldığı , Groundbased Radarinterferometre adı verilen ve gece gündüz- tüm hava şartlarında kullanılabilen 1 km’lik mesafede 0,2 mm lik değişiklikleri ölçebilen çeşitli uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi almışlardır. Yer-gözlem uçaklarına binme ve kullanılan kamera sistemlerini yakından görme fırsatı bulan katılımcılarımız ; madencilik, tarım başta olmak üzere birçok alanda bu teknolojiden faydalanan kurumları ziyaret etmişlerdir.

Teknik anlamda yapılan bu ziyaretlerin yanı sıra eğitimler sırasında sosyal ve kültürel gezilerde yer almıştır. Bu kapsamda yapılan AB’de toplumsal düzen ve sosyal yapı seminerleri, bölge belediyelerine yapılan ziyaretler ve birçok kişinin sahip olmak istediği BMW araba fabrikası gezisi ve Alman teknoloji müzesi bunların bazılarıdır. Bunların yanı sıra Amsterdam, Brüksel, Zürih, Paris, Venedik, Prag, Budapeşte, Viyana, PRAG, Dresden, Carlovivary , Füssen, Nürnberg vb. Birçok tarihi ve turistik merkeze geziler düzenlenerek katılımcılarımızın Avrupa’daki sosyal hayatı bizzat görme fırsatları bulmuşlardır.

Katılımcılarımız bu proje ile yeni bir dil öğrenmiş, mesleki vizyonlarının geliştirmiş ve yurt dışına çıkış konusunda tecrübe edinmişlerdir. Yurtdışında Yer-Gözlem teknolojileri konusunda faaliyet gösteren birçok kurumla görüşmeler yapma fırsatı bulan katılımcılarımız, günümüzde ve ileride Avrupa ile ve özellikle Almanya ile bu alanda işbirlikleri ve projeler geliştirilebileceğini düşünmektedir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan katılımcılarımızdan, sadece hareketlilik projeleri değil AB 7. Çerçeve projeleri konusunda da temaslara geçme fırsatı bulduklarından; projemiz gerçekleştirilen eğitimlerinin yanı sıra uzun vadede iş ilişkileri oluşturulabileceği düşünüldüğünde ülkemiz adına da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Petrol Jeofizikçileri Derneği - II.Dönem Yönetim Kurulu

Goto Top