Petrol Jeofizikçileri Derneği, 8 Mayıs 2012 tarihinde Bilkent Otel/Ankara’da bir Gala Yemeği yaparak Kuruluşun kutladı. Kuruluş Gala Yemeğine Enerji Bakanlığından üst düzey yöneticiler, Petrol ve Doğalgaz sektöründen çok sayıda Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, Dernek ve Oda başkanları, üye olan Jeofizik Mühendisleri ve basın temsilcileri olmak üzere toplam 300 kişi katıldı. Kuruluş yemeğine 20 nin üzerinde Petrol ve Doğalgaz sektöründen Ulusal ve Uluslararası şirket sponsorluk yaparak katkı koymuştur.

Gala Yemeği açılışında,Petrol Jeofizikçileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Murat YILMAZ bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında; JFMO kayıtlı meslektaşlarımızın üye sayısının 5000’e yaklaştığı günümüzde, Petrol ve Doğalgaz sektöründe, Jeofizik Mühendisi meslektaşlarımızı temsil edecek bir dernek kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu, Sektörde önde gelen Bilim Adamı, Bürokrat, Öğretim Görevlisi ve çok sayıda petrol sektöründe görev yapan meslektaşlarımızın vermiş oldukları cesaret ve desteklerle, derneğin Ekim 2011 yılı içerisinde “Petrol Jeofizikçileri Derneği” ismi ile resmi olarak kurulduğunu ve 9 Mart 2012 tarihinde ise I.Olağan Kokteylini yaparak çalışmalarına devam etme kararı aldığını bildirmiştir.

Ülkelerin kalkınmasında vazgeçilmez girdilerden en önemli paya sahip olan Petrol ve Doğalgaz’ın günümüzde halen stratejik rolünü ve önemini artırarak sürdürmesinin Jeofizik Mühendisliği mesleğinin önemini daha da artırdığını söyleyerek, Petrol ve Doğalgaz sektöründeki gelişmeleri takip ederek sektörün ilerlemesine katkıda bulunmak; sektörde görev yapan meslektaşlarımız arasındaki iletişimi, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırarak, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek suretiyle, meslektaşlarımızın eğitim, ekonomik ve sosyal düzeylerini yükselterek sektörün gelişimine yardımcı olmak amacıyla, dernek çalışmalarına hız vereceklerini mesajını katılımcılara iletmiştir.

Yılmaz konuşmasının devamında; Son yıllarda Mısır, İsrail ve G.Kıbrıs deniz alanlarında keşfedilen zengin doğal gaz rezervlerinin Doğu Akdeniz’in önemini oldukça artırdığını, Dünyada ki Dev Petrol şirketlerinin gözünü Doğu Akdenize çevirdiğini Bu bakımdan TPAO’nun Akdenizde ki Aktör Rolünü, K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Statüsünü ve Uluslararası arenada ki gücünü çok iyi kullanması gerektiğinden bahsederek, Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu ve Asya’daki hidrokarbon varlığının batıdaki pazarlara ulaşmasında oynadığı Enerji Koridoru veya Doğal Köprü Olma rolü yanında, Pazar Olma şansını da çok iyi kullanmak durumunda olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulunun verdiği desteklerle, Türkiye Petrolleri bu yıl içerisinde G.Kıbrıs civarında da çok sayıda yeni ruhsat sahibi olduğunu, ve 3 Boyutlu (3B) sismik kapasiteye sahip bir gemiyi Ülkemize kazandırmak için çalışmalarına büyük bir hız verildiğini, bütün bu gelişmelerin, ülkemiz adına yarına daha umutla bakılmasına neden olduğuna dikkat çekmiştir.

Yılmaz, 2013 yılında, Petrol Jeofizikçileri Derneği olarak, Üniversitelerle Akademik Entegrasyonu geliştirerek, Uzman Meslektaşlarımızın vereceği, Teknik Seminerler, Paneller ve Workshop’lar gibi birçok teknik ve sosyal içerikli aktivitelerin yanısıra, Doğu Akdeniz’de Uluslararası bir kongrenin düzenleneceğini söyleyerek, “Petrol Jeofizikçileri Derneği”nin kuruluşuna karar verildiği günden, bugüne kadar geçen süre içerisinde, büyük sabır göstererek kendilerine inanan, kuruluşa emek veren, ve Kuruluş Gala Yemeğine destek olan tüm sponsorlara, PJFD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini ve şükranlarını sunarak konuşmasını tamamlamıştır. İkinci konuşmayı ise Jeofizik Mesleğin duayenlerinden sayın Özdoğan Yılmaz yaparak petrol sektördeki diger derneklerle yapılacak Uluslararası Kongrelerde birlikte hareket etmenin ülkemiz adına büyük bir güç oluşturacağı mesajını vermiştir. Kuruluş Gala Yemeği; sponsorlara ve dernek kurucularına verilen plaket törenleri ile devam etmiş, ülkemizin değişik yörelerinin kültürünü yansıtan, halk oyunları, folklor ve müzik ziyafeti ile son bulmuştur.

Petrol Jeofizikçileri Derneği - I.Dönem Yönetim Kurulu

Goto Top